Årsmøte 7. APRIL 2024

Årsmøte 7. APRIL

Innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte i Bindal Næringsforening tirsdag 7. april på Bindal Medvindsloft. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret senest 1. april til post@bindalnf.no. Har du ønske om å sitte i styret, eller har forslag til styremedlem, kan dette også sendes på mail til post@bindalnf.no innen1. april.

Dagsorden:

 1. Åpning v/ leder
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av ordstyrer og referent
 4. Årsmelding
 5. Regnskap
 6. Budsjett
 7. Kontingent
 8. Handlingsplan
 9. Innkomne forslag
 10. Eventuelle Vedtektsendringer
 11. Valg av styre

Vel møtt!