Har du et innspill?

Vårt mål

For at Bindal kommune skal utvikle seg i riktig retning, er det viktig at de næringsdrivende får sagt sitt. Gjennom den nye verdiskapingsplanen for Bindal kommune, vil det være mulig å komme med innspill på tiltak som dere mener vil bidra til at Bindal følger med inn i fremtiden.

Ønsker du en kort forklaring på hva verdiskapingsplanen går ut på, kan du enkelt lese den her.

La oss få høre ditt tiltak!

Fortell oss litt om hvilke tiltak du ønsker at Bindal kommune skal jobbe med frem mot 2032.
Trenger du en kort forklaring på hvordan du fyller ut skjema, finner du en kort forklaring her:

Her kan du velge det temaet som du mener kommer nærmest det tiltaket du har innspill på.