Sentrum Næringshage

Vi hjelper deg videre på veien – For vekst og utvikling

Sentrum Næringshage er en lokal og regional næringsutvikler der ideer og prosjekter møter profesjonell bistand til å orientere deg i virkemiddelapparatet, forretningsutvikling, forretningsideer, arbeide med markedet og finne kapital.

Vi er en del av et nasjonalt nettverk av 39 næringshager over hele Norge, og vi drifter Havbruksnettverk Helgeland. Vi har over 100 medlemsbedrifter spredt over hele Helgeland og er støttet av SIVA (Selskapet for industrivekst)

Vårt mål er å utvikle et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv i distriktene. Vi jobber for å øke verdiskapningen, sikre flere bærekraftige bedrifter, utforske markedsmuligheter, øke digitaliseringen, gi tilgang til nettverk og være en brobygger mellom virkemidler og bedriftene.

Vi er en del av et omfattende innovasjons- og kompetansenettverk, og vi kan koble deg med de rette virksomhetene og de rette miljøene. Vi kan også bistå i prosessen om finansiering og støtteordninger, og vi vet hvilke støtteordninger som finnes og hvilke krav som stilles for bistand i SMB-markedet.

Vi bistår alle deler av næringslivet. Vi heier på alle ideer, prosjekter og utviklingsmuligheter din bedrift har.

Vi stiller opp for deg når du har behov for det, og drøfter alle ideer uforpliktende.

Vår hovedkontakt

Henrik Andersen